Stadgar för föreningen svensk fjäderfäskötsel

Branschorganisationen Svenska Ägg är en ideell förening och följder stadgarna för Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel. Gällande stadgar är antagna för första gången vid extrastämma den 8 april 2014 i Jönköping.  Antagna för andra gången vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014 i Skövde. 

 

Stadgar för FSF-Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel                                                                                                   

Färdplan Svenska Ägg 2016-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid