Världens mest ambitiösa djuromsorg


Sverige har världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning, som syftar till att djur som hålls i fångenskap av människan ska behandlas väl och ges möjlighet att utföra sina naturliga (nedärvda) beteenden.

Minimikravet för god djuromsorg inom äggproduktionen är enligt svensk lagstiftning att alla höns ska ha tillgång till sittpinne, rede och ströbad. 60 % av alla värphöns i Sverige går fritt i stora stallar, av dessa är 12% ekologiskt uppfödda. Övriga 40 % bor tillsammans i små grupper i burar som är inredda med värprede, ströbad och sittpinne. Motsvarande minimikrav för god djurvälfärd träder i kraft inom EU 1 januari 2012, men majoriteten av medlemsstater kommer inte att kunna uppfylla lagkravet.

Läs mer om svensk djurskyddslagstiftning och EU-direktivet. 

Branschorganisationen Svenska Ägg driver sedan 1997 ett frivilligt och förebyggande djuromsorgsprogram för höns. Målsättningen är att programmet ska komplettera den offentliga djurskyddstillsynen och bidra till en hög och jämn djuromsorg och livsmedelskvalitet inom svensk äggproduktion. Omsorgsprogrammet revideras löpande av representanter från äggnäringen, myndigheter, forskare och djurskyddsorganisationer. Mer än 80% av den svenska äggproduktionen är anslutna till djuromsorgsprogrammet.