Statistik i korthet

Marknadsutveckling äggsektorn 2016

Marknadsbalansen visar att produktionen av ägg ökat de senaste tio åren, med 46 procent totalt, och en minskad produktion under denna period kan endast noteras ett år (2014). Under 2016 ökade produktionen av ägg med över 10 procent. Andelen svenska ägg av förbrukningen har ökat sett över hela perioden och uppgick 2016 till över 94 procent, vilket är en betydligt högre andel än för kött och mejeriprodukter.


        Läs mer om statistik för äggmarknaden 2009-2016:

        Statistik äggmarknaden 2016

        Statistik äggmarknaden 2015

        Statistik äggmarknaden 2014

        Statistik äggmarknaden 2013

        Marknadsöversikt Ägg 2013

        Statistik äggmarknaden 2012

Statistik äggmarknaden 2011

Statistik äggmarknaden 2010

Statistik äggmarknaden 2009

 

 

 


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson