Frivillig salmonellakontroll

Den 1 januari 2008 trädde föreskriften SJVFS 2007:78 i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä. Svenska Ägg har av jordbruksverket tilldelats ansvar för att driva den frivilliga salmonellakontrollen för hönsbesättningar.

I juni 2009 infördes en frivillig salmonellakontroll för hönsbesättningar med tillgång till utevistelse. Hälsokontrollen bygger på samma regler som Jordbruksverkets frivilliga och förebyggande salmonellakontroll, med vissa specifika tillägg avseende rastgård och veranda. 

Ansökan om anslutning till programmen och besiktningsprotokoll skickas till Svenska Ägg Service AB, Klustervägen 13, 590 76 Vreta Kloster eller faxa på 018 - 38 01 20.


Ansökan om anslutning till frivillig salmonellakontroll 

Ansökan om anslutning till Frivillig Salmonellakontroll (.pdf)

Ansökan om anslutning till Frivillig salmonellakontroll Utevistelse (.pdf)

 
Plan- och riktlinjer frivillig salmonellakontroll

Plan och riktlinjer frivillig salmonellakontroll, rev mars 2015

Plan- och riktlinjer frivillig salmonellakontroll höns med utevistelse


Blankett för inbesiktning av ny anläggning samt anläggning där ny-, om- eller tillbyggnad skett:

Inbesiktning av anläggning Frivilliga Salmonellakontrollen (.pdf)
Inbesiktning anläggning Frivilliga Salmonellakontrollen Utevistelse (.pdf)

 

Kontrollveterinärens årliga besiktningsprotokoll:

Årlig besiktning anläggning Frivilliga Salmonellakontrollen (.pdf)

Årlig besiktning anläggning Frivilliga Salmonellakontrollen höns med utevistelse (.pdf) 

 

Besiktning av spannmålsanläggning:

Besiktning av spannmålsanläggning Frivilliga Salmonellakontrollen (.pdf)

Villkor för utfodring med icke värmebehandlat foder (.pdf)

 


>> Hälsokontroll spolmask

 

Kontakt

Veterinär Magnus Jeremiasson Mob. 073-823 0897 Skicka e-post
 

 

Vaccination mot rödsjuka, handledning (.pdf)

 

Saneringsplan, mall

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson