För att djuren ska komma fram till SVA så fort som möjligt, finns här instruktioner om hur man ska gå tillväga.  Där finns också information om hur man beställer gratis förpackningsmaterial för att skicka in djur.

http://www.sva.se/analyser-och-produkter/skicka-in-prover-och-djur