Ökat antal reklamationer i sommar

Sommarens värme har bidragit till att reklamationerna av svenska ägg har ökat. Sista förbrukningsdatum är baserat på rumstemperatur, det vill säga cirka 20 grader. Smakar eller luktar äggen illa trots att det är dagar kvar till sista förbrukningsdag - vänd dig direkt till butiken du köpt dem i för reklamation. Fortsatt trevlig sommar!

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster